zawodnik

sztab szkoleniowy

Karol
Gracz Trener

Janusz
Rak Asystent trenera

W najbliższym czasie nie ma zaplanowanych rozgrywek.