Strefa mentalna

Muszę o tym porozmawiać z... samym sobą!

Muszę o tym porozmawiać z... samym sobą!

Mowa wewnętrzna to nasze wypowiedziane lub słyszane wewnętrznie myśli, które kierowane są do nas samych. Zapewne nie raz miałeś wrażenie, że "ktoś" podpowiada Ci do jednego ucha, że dasz radę, a do drugiego, że lepiej dać sobie spokój, że lepiej odpuścić... To właśnie wspomniana mowa wewnętrzna, której używamy na co dzień w różnych sytuacjach, a wszystko co do siebie mówimy, ma wielką siłę. Jak ją dobrze wykorzystać?

20 lut Autor Hubert Fornalik Mentalność

Chcesz uzyskać najlepsze efekty?

Takimi komunikatami powinieneś się posługiwać:

  • krótkie i konkretne- „wiem, że potrafię”, „spokojnie, mam czas”
  • formułowane w pierwszej osobie i czasie teraźniejszym;
  • wykazujące pozytywny charakter - pomyśl, w jaki sposób powiedziałbyś coś do przyjaciela i mów w ten sam sposób do siebie;
  • znaczące -  sam poszukaj odpowiadających Ci komunikatów mowy wewnętrznej (zwroty, które lubisz lub slang, którego używasz);
  • dotyczące bieżących zadań (skoncentruj się na sytuacji, które ma miejsce tu i teraz), Twoich mocnych stron i czynników, na które masz wpływ;

Spróbuj teraz ustalić zwroty, których będziesz używał w celu zwiększenia efektywności działania i pamiętaj, że możesz używać mowy wewnętrznej do zwiększenia motywacji, koncentracji na zadaniu czy regulacji zachowania w trakcie rywalizacji.